Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidencia 2ª y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, y el Ayuntamiento de Geldo para la realización de las obras de la línea "Actuaciones urbanas" (2021 y 2022)

Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidencia 2ª y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, y el Ayuntamiento de Geldo para la realización de las obras de la línea "Actuaciones urbanas" (2021 y 2022)

25/10/2023

Mediante el presente anuncio se pone en conocimiento de la ciudadanía que este Ayuntamiento y a los efectos del cumplimiento de lo establecido en la Cláusula 13 sobre publicidad en el mencionado convenio, que la Dirección General de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética otorgó al Ayuntamiento de Geldo una subvención de 200.000,00 € en 2021 y 250.000,00 € en 2022 para la ejecución de la obra: REHABILITACIÓN DEL CASTILLO-PALACIO DE LOS DUQUES DE MEDINACELI-FASE 8.

El contenido de los convenios de 2021 y 2022, firmados respectivamente el 15/03/2021 y el 07/03/2022, se hayan publicados en el portal de transparencia de la sede electrónica del Ayuntamiento de Geldo donde se pueden consultar ( https://geldo.sedelectronica.es/transparency/ee2e63df-5f21-405e-8e81-28ec90431bbc/ ), al igual que al final de esta noticia.

Interior del Palacio
Exterior del Palacio
Logo Actuaciones urbanas
Logo Generalitat
Escudo de Geldo

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Geldo, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaza D. Antonio Férriz Díaz, 4, Ajuntament de Geldo, CP: 12412, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).